ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

In 2021 konden wij ook nog geen ALV organiseren zoals wij dat in het verleden deden.
De coronamaatregelen hebben ons verplicht een digitale vergadering te organiseren en de Raad van Bestuur heeft gekozen voor de optie via streaming. De wet voorzag tijdelijk (tot en met 30 juni 2021) in de mogelijkheid om op afstand te vergaderen, zonder dat de leden rechtstreeks met elkaar in contact staan en dus niet rechtstreeks vragen kunnen stellen en niet kunnen beraadslagen. Omdat het niet mogelijk was om alle effectieve leden op hetzelfde ogenblik te kunnen laten deelnemen aan de vergadering, werd voor de bij wet gekozen optie gekozen. Hierna volgt het relaas.

Met Gazette 165 werden de clubleden opgeroepen om hun kandidatuur als effectief lid in te dienen tegen 6 april 2021. Deze kandidaturen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV.

Op 19 april 2021 werd aan de effectieve leden via mail het bericht verstuurd dat zij ter voorbereiding van de ALV van 19 mei 2021 agendapunten konden indienen met een omstandige uitleg hierover en de gevraagde acties en dat zij hun kandidatuur konden indienen voor een bestuursmandaat voor één werkingsjaar. Er werden twee bijkomende agendapunten ingediend en vier kandidaturen voor een bestuursmandaat van één jaar.

Op 5 mei 2021 werd via mail de oproeping voor de digitale ALV van 19 mei 2021 vanaf 17u met de dagorde en bijlagen verstuurd naar de effectieve leden.

Op 19 mei 2021 vanaf 17u werd via Whatsapp de bespreking gestreamd naar de effectieve leden. Zij hadden de mogelijkheid om het stembiljet met de verschillende agendapunten toe te sturen via mail naar het secretariaat tot 20 mei 2021, uiterlijk om 17u. Bij mailbericht van 20 mei 2021, na 17u., werd het resultaat van de digitale ALV 2021 medegedeeld nl.:
“De stemming met betrekking tot de digitale Algemene Ledenvergadering van de BMBC van 19 mei 2021 is afgesloten.
Alle punten van de agenda zijn met een meerderheid aangenomen en de kandidaat bestuurders werden verkozen.
Wij bedanken u voor uw medewerking.”
De kandidaat bestuurders hebben hun mandaat opgenomen.

De Raad van Bestuur hoopt om de volgende ALV te kunnen organiseren zoals voorheen en doet een oproep aan de geïnteresseerde clubleden om zich dan kandidaat te stellen als effectief lid (voorwaarden: één jaar clublid zijn, lidgeld betaald hebben en regelmatig deelnemen aan de clubactiviteiten) zodat zij met stemrecht mee kunnen beslissen over de werking van de BMBC.

Luc Van Acker

error: Content is protected !!